stránky o.s. MÁME OTEVŘENO? MÁME OTEVŘENO?, sdružení pro integraci ldií s postižením do společnosti
ÚVODKAVÁRNACENTRUMINTEGRACENOVINÁŘIO NÁSFINANCEPODPORANAPIŠTE NÁMFOTOGALERIE
PODZIMNÍ KAFEMLETÍ PODZIMNÍ KAFEMLETÍ
   
PODPOŘTE VZNIK KAVÁRNY

VÝSLEDKY
LOŇSKÉ KAMPANĚ


Mezinárodní rok dobrovolníků

DOBROVOLNIK.CZ

FINANCOVÁNÍ OTEVŘENÉ KAVÁRNY

Rozpočet rekonstrukce a adaptace nebytových prostor Otevřené kavárny,
Máme otevřeno? o.s.:

 
   
Vynaložené prostředky k 1. 10. 2001:
Arch. práce (studie, projekt, dozor)
110 000 Kč
Stavební práce
15 000 Kč
Vzduchotechnika
90 000 Kč
Izolace
68 000 Kč
Voda + kanalizace
97 000 Kč
Ústřední topení
72 000 Kč
Repase výlohy a dveří
120 000 Kč
Obklady + dlažba
80 000 Kč
Elektroinstalace
130 000 Kč
Bar
40 000 Kč
Podhledy
27 000 Kč
Podlahy
25 000 Kč
Poplatky - zábor, příkon atd.
38 000 Kč
Mzda koordinátora (18 měs.)
195 000 Kč
Provozní náklady
75 000 Kč
1 539 000 Kč
 
   
 
Zbývá provést :
Konstrukce truhlářské
110 000 Kč
Technologie stravování
15 000 Kč
Sanita
90 000 Kč
Kávovar
68 000 Kč
Nábytek
97 000 Kč
Výpočetní technika
72 000 Kč
Zabezpečovací systém
120 000 Kč
Ozvučení
80 000 Kč
Osvětlení
130 000 Kč
Další vybavení
40 000 Kč
736 000 Kč
   
CELKEM
2 275 000 Kč
   
     
 
Zdroje financování:
 
Nadace Civilia
300 000 Kč
  grant 2000 - 2001
Polabská stavební CZ
300 000 Kč
  darované služby
MPSV ČR
174 000 Kč
  dotace 2000
MPSV ČR
394 000 Kč
  dotace 2001
Nadace rozvoje občanské společnosti
150 000 Kč
  grant 2000 - 2001
MČ Praha 1
100 000 Kč
  finanční dar
Segafredo Zanetti s.r.o.
100 400 Kč
  hmotný dar
ing. arch. L. Ježková
80 000 Kč
  darované služby
kampaň Podzimní kafemletí 2000
180 000 Kč
  výtěžek
PREmont a.s.
30 000 Kč
  darované služby
Fa Kratochvíl
20 000 Kč
  darované služby
celkem
1 760 000 Kč
 
     
dosud nepokryto
515 000 Kč
 
   
     
  PODPOŘTE VZNIK KAVÁRNY                                     Děkujeme.