stránky o.s. MÁME OTEVŘENO? MÁME OTEVŘENO?, sdružení pro integraci ldií s postižením do společnosti
ÚVODKAVÁRNACENTRUMINTEGRACENOVINÁŘIO NÁSFINANCEPODPORANAPIŠTE NÁMFOTOGALERIE
PODZIMNÍ KAFEMLETÍ PODZIMNÍ KAFEMLETÍ
   
PODPOŘTE VZNIK KAVÁRNY

VÝSLEDKY
LOŇSKÉ KAMPANĚ


Mezinárodní rok dobrovolníků

DOBROVOLNIK.CZ

LIDÉ KOLEM KAMPANĚJitka Ondráčková a Hana Schmidtmajerová koordinují kampaň Podzimní kafemletí.

Pavel Maier (znáte ho z reklamy) vede projekt "Smečky".

 
     
MÁME OTEVŘENO?    
  CÍLE A POSLÁNÍ: Občanské sdružení MÁME OTEVŘENO? podporuje děti a dospělé se speciálními potřebami - převážně s mentálním postižením a autismem - v procesu resocializace a integrace do společnosti. Pomáhá jim rozvíjet se směrem k maximální samostatnosti, zprostředkovává kontakt s lidmi bez postižení a osvětově působí na celou komunitu tak, aby co nejvíc z nás mělo otevřeno.    
       
  DATUM VZNIKU: 10. 6. 1998    
       
  PRÁVNÍ FORMA: nestátní nezisková organizace - občanské sdružení
(registrace MV ČR č. VS/1-1/36390/98-R)
   
       
  PŘEDSEDA: Vladimír Lechnýř    
       
  REALIZOVANÉ PROGRAMY:
Jiné odpoledne
- integrace a resocializace dětí s ment. postižením v rámci zájmové činnosti
- individuální začleňování dětí s MP do různých skautských a turistických oddílů a výtvarných kroužků s podporou asistentů + rozvoj samostatnosti a sociálních dovedností, case managment, info-poradenské aktivity; realizace od r. 1998 - dosud 34 dětí

Akce Pontony - dobrovolnický program setkávání mládeže s postižením a bez
- mladé lidi s postižením seznamujeme s vrstevníky - dobrovolníky, vznikají dvojice, které se pravidelně schází a tráví společně volný čas; realizace od r. 1999
- dosud 23 dvojic

INTERNETOVÝ PROJEKT - virtuální server integrace
- cílem je vytvořit přehledný, jednotný informační kanál poskytující komplexní informace o problematice mentálního postižení a autismu a možnostech integrace v ČR; realizace v r. 2001

KAVÁRNA VE SMEČKÁCH - tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním postižením
- cílem je zprostředkovat lidem pracujícím v kavárně pracovní a sociální zkušenosti nutné pro přechod do nechráněných podmínek a vytvořit prostor pro setkávání lidí s postižením a bez v centru Prahy; otevření podzim/zima 2001.
   
       
  POČET KLIENTŮ: 48 (září 2001)    
       
  PERSONÁL: realizační tým 6, asistenti klientů 22, dobrovolníci 26 (září 2001)    
       
  Na realizaci projeků o.s. MÁME OTEVŘENO? se v roce 2000/01 významně podílí:
Hlavní město Praha * MČ Praha 1 * Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR *
Nadace Civilia * Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků EU v rámci programu PHARE * Polabská stavební CZ s.r.o

Další dárci a sponzoři:
AD-Net s.r.o. * Annonce * Asociace turistických oddílů mládeže * Bitumen and Plastic * Calypso.cz * Český výbor pro UNICEF * Eklektik Communications * * Fa Kratochvíl *
Fond dětí a mládeže * Halla * Henkel ČR * ICZ * ing. arch. L. Ježková * KPNQwest * M. Sobotka * manželé Slováčkovi * Marten s.r.o. * MČ Praha 4 * MČ Praha 5 *
MČ Praha 6 * MČ Praha 11 * MČ Praha 12 * Nadace Dětský mozek * Nadace Divoké husy * Nadace Charty 77 - Konto Bariery * Paedr. R. Dvořák * Rencar a.s. * Segafredo Zanetti ČR * Seznam.cz * STE a.s. * Vinohradský Pavilon * Výbor dobré vůle - Nadace O. Havlové * wesmir.cz