stránky o.s. MÁME OTEVŘENO? MÁME OTEVŘENO?, sdružení pro integraci ldií s postižením do společnosti
ÚVODKAVÁRNACENTRUMINTEGRACENOVINÁŘIO NÁSFINANCEPODPORANAPIŠTE NÁMFOTOGALERIE
PODZIMNÍ KAFEMLETÍ PODZIMNÍ KAFEMLETÍ
   

PODPOŘTE VZNIK KAVÁRNY

VÝSLEDKY
LOŇSKÉ KAMPANĚ


Mezinárodní rok dobrovolníků

DOBROVOLNIK.CZ

SITUACE V ČR
 Mnoho lidí s mentálním postižením je v naší zemi stále separováno od lidí bez postižení. Nemají možnost se účastnit a užívat si běžného života.
15 000 lidí s mentálním postižením v České republice žije stále v izolaci ústavů.
 

INTEGRACE
 Všichni lidé, s postižením či bez postižení, mají právo být plnohodnotnými členy
společnosti = občany.
Integrace je o přijetí lidí s postižením do každodenního života... rodinou, známými,
sousedy, učiteli, zaměstnavateli - každým z nás.
 

PRACOVNÍ INTEGRACE
 V zahraničí (západní Evropě a v severní Americe) je od 70. let jednoznačný trend deinstitucionalizace (odklon od ústavní péče) a s tím souběžný rozvoj kumunitní péče
a podpora lidí s mentálním v resocializaci a integraci do společnosti. Existuje tam
spektrum pracovních programů, které člověku s mentálním postižením umožňují
vstoupit do programu odpovídajícímu jeho schopnostem (např. do chráněné dílny)
a s podporou rozvíjet své pracovní a sociální dovednosti a postupovat do méně
chráněných programů až po běžné zaměstnání.

V České republice se komunitní služby pro lidi s mentálním postižením rozvíjí teprve
po roce 1989 a jejich nabídka je stále nedostatečná. Co se pracovních programů týče, převládají programy s vysokou mírou chráněnosti. Lidé s mentálním postižením,
kteří mají potenciál uplatnit se na trhu práce, zůstávají často zbytečně v izolaci
a nemohou dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

V posledních několika letech se především v Praze rozbíhají programy rozvíjející samostatnost a integraci klientů jako např. podporované zaměstnání a dokazují,
že při poskytnutí individuální podpory jsou i lidé s těžkým postižením schopni pracovat
na běžných pracovištích.

Naše otevřená kavárna by se měla stát mezistupněm mezi izolovaným prostředím chráněných dílen a právě těmito programy.