PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
pobočce:
splatný dne
zúčtujte
na vrub účtu číslo  
  symboly platby
ve prospěch účtu číslo částku Kč variabilní konstatní specifický
 63920349/0800  7 558  
doplňující údaj banky údaje pro vnitřní potřebu příkazce
   
   

   
v............................................................dne .....................................
...............................................
 
podpis, razítko příkazce


 

<< zpět na úvodní stránku <<